piątek, 4 listopada 2016

Shiva-Shakti

Umysł i Świadomość
są Jednym i Tym Samym.
Tak jak treść bez formy
czy forma bez treści,
Ona i On, Umysł i Świadomość
jak Bóg i Bogini
- bez siebie nie istnieją.

Nie ma przestrzeni,
którą Ona nie jest
i nie ma przestrzeni,
w której On nie istnieje.
Są jednym i tym samym
przejawiającym się
w zróżnicowaniu Siebie
w dopełnieniu.

Ona jest we wszystkim,
w każdej myśli i słowie,
we wszystkim, co istnieje.

ON
widzi Ją we wszystkich
rzeczach i pomiędzy nimi
słyszy Ją we wszystkich
dźwiękach i pomiędzy nimi
zna Ją we wszystkich
myślach i pomiędzy nimi
czuje Ją we wszystkich uczuciach.
Ona jest jego przestrzenią.

On jest wszystkim,
każdą myślą i słowem,
wszystkim, co istnieje.

ONA
widzi Go we wszystkich rzeczach,
słyszy Go we wszystkich dźwiękach,
zna Go we wszystkich myślach,
czuje Go we wszystkich uczuciach,
On jest Jej wypełnieniem...

Umysł w Świadomości
i Świadomość w Umyśle
jednocześnie
w całym kosmosie
i wszechświecie.

Kiedy On śpi, Ona czuwa.
Kiedy On się budzi, tańczą oboje...
Ich podwójność przestaje
być widziana jako osobna,
przez przebudzenie do widzenia
ich jedni jako całości...
nieskończonej...

Ona poprzez Niego
przywdziewa formy, bo
bez Niego byłaby niewidzialna.
On poprzez Nią
wypełnia Siebie treścią, bo
bez niej byłby nierozpoznany.
Albo odwrotnie...

Tańczą razem taniec
wiecznej prawdy,
która jest owocem ich
Wszechogarniającej Miłości.

Ten taniec jest symbolem
budzenia się w istocie ludzkiej
kosmicznych energii:
żeńskiej i męskiej,
które kreują wspólnie światy
przez ofiarowanie i przyjmowanie
Siebie w pełnej harmonii,
we współbrzmieniu.

Gdy Ona i On spotykają się w nas,
wszystko, co stare odchodzi,
rozpadają się wszystkie
ograniczające nas
systemy przekonań
i całe światy.

Ten ekstatyczny taniec
nie zadziewa się, jeśli
którakolwiek z tych energii
będzie postrzegana jako
lepsza czy ważniejsza od drugiej.

Oto święta tajemnica.
Spotykam Ciebie w Sobie,
żeby ją na nowo odkryć.
Żeby ten nasz harmonijny
taniec pełen cudów
płodził ziarna prawdy
nowego świata-snu
dla doświadczania Siebie-Ciebie
w radości istnienia.

Wieczne Tao...
symbol uniwersalnej
równowagi i jedności,
a jego dwie części yang-yin
są jak tańcząca para...
Siakti, która jest
energią świadomości
(jak nieskończona przestrzeń)
z Siwą - umysłem, który jest
energią wszystkich
nieskończonych form.
Wszystkie te formy tańczą...
w przestrzeni Siakti,
która jako świadomość
łączy je Sobą razem
w Sobie, poprzez Siebie
jako Jednię.

A kiedy On śpi,
Ona masuje Jego stopy,
a kiedy Ona Go budzi,
On kłania się Jej w poddaniu,
Ona ofiarowuje mu wzajemność.

I zaczynają razem tańczyć...
chociaż w przestrzeni poza czasem
ich taniec nigdy nie ustaje...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz